Oferta

Projekt funkcjonalny

 • inwentaryzacja (dokładny pomiar pomieszczeń)
 • konsultacje z klientem w celu ustalenia preferencji i oczekiwań
 • projekt rozwiązań przestrzennych w formie rzutu płaskiego
 • omówienie projektu i naniesienie poprawek
 • projekt uwzględniający poprawki – dokumentacja projektowa dla wykonawców w formie rysunków technicznych – rzut pomieszczenia, widoki, przekroje w skali 1:20

Projekt kompleksowy

 • inwentaryzacja (dokładny pomiar wnętrza)
 • konsultacje z klientem w celu ustalenia preferencji i oczekiwań
 • projekt rozwiązań przestrzennych w formie rzutu płaskiego
 • omówienie projektu i naniesienie poprawek
 • wizualizacje 3d
 • omówienie projektu i naniesienie poprawek
 • dokumentacja projektowa dla wykonawców w formie rysunków technicznych-rzut pomieszczenia, widoki, przekroje w skali 1:20, lista materiałów i sprzętów użytych w projekcie
 • 2 wizyty na budowie sprawdzające zgodność wykonywanych prac z projektem

Projekt pod klucz

 • inwentaryzacja (dokładny pomiar wnętrza)
 • konsultacje z klientem w celu ustalenia preferencji i oczekiwań
 • projekt rozwiązań przestrzennych 2d
 • omówienie projektu i naniesienie poprawek
 • wizualizacje 3d
 • omówienie projektu i naniesienie poprawek
 • dokumentacja projektowa dla wykonawców w formie rysunków technicznych – rzut pomieszczenia, widoki, przekroje w skali 1:20, lista materiałów i sprzętów użytych w projekcie
 • nadzór na pracami budowlanymi i wykończeniowymi  oraz ich zgodnością z projektem.